CRP

CRP (C-reaktivní protein) je vyšetření kapky krve z prstu, které nám během několika málo minut umožňuje odhadnout, zda je probíhající infekční onemocnění virového, nebo bakteriálního původu. Nízké hodnoty CRP svědčí spíše pro virové původce onemocnění, kdy nejsou indikována antibiotika. Naopak vysoké CRP obvykle hovoří spíše pro bakteriální původ, dle hodnoty můžeme usuzovat také na závažnost probíhajícího infekčního zánětu. Hlavním přínosem CRP je zamezení neopodstatněného předpisu antibiotik.