OČKOVÁNÍ

V naší ordinaci standardně provádíme následující očkování:

  • tetanus – vakcína je aplikována do ramene v pravidelných intervalech stanovených vyhláškou – nově je interval pro přeočkování u osob mladších 60 let stanoven na 15 let, u osob starších 60 let je to 10 let. Dále se přeočkování provádí u vážnějších úrazů, je-li doba od posledního přeočkování více než 5 let. Očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění.
  • hepatitida A a B – viroví původci infekčních žloutenek; nejmladší pacienti jsou proti hepatitidě typu B rutinně očkovaní v rámci povinného očkování v dětství, dále je očkování státem hrazené pro pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách. Vakcínu proti hepatitidě typu B je nutno aplikovat ve 3 dávkách. Proti hepatitidě typu C očkovací látka bohužel dosud neexistuje.
  • klíšťová encefalitida – aplikuje se ve 3 dávkách do ramene, po 3–5 letech je nutné přeočkování. Vakcína není hrazena ze zdravotního pojištění, některé pojišťovny však na očkování přispívají v rámci svých bonusových programů. Očkování se doporučuje všem věkovým skupinám, nejvíce však starším osobám, u kterých je průběh onemocnění závažnější.
  • chřipka – očkuje se obvykle v podzimních měsících, vakcína je hrazena ze zdravotního pojištění u osob starších 65 let a u pacientů s těžkým chronickým postižením (např. pacienti s chronickým onemocněním srdce, plic, ledvin, diabetici na inzulínu apod.) – o aktuálních pravidlech očkování budete včas informováni na našich stránkách.
  • meningokok – původce vysoce nebezpečného zánětu mozkových blan (meningokokové meningitidy), nejvíce ohroženou skupinou jsou mladí lidé a cestovatelé do exotických zemí.
  • pneumokok – jeden z nejčastějších bakteriálních původců zánětů průdušek, zápalu plic, zánětu vedlejších nosních dutin či mozkových blan; očkování je státem hrazeno u osob starších 65 let a obyvatel domovů pro seniory.
  • další očkování dle domluvy

Očkování pro cestovatele provádíme ve spolupráci s očkovacím centrem.