ZÁVODNÍ PÉČE

Naše ordinace nabízí všem velkým i malým firmám zabezpečení závodní preventivní péče v rozsahu platné legislativy a v souladu s potřebami firmy. V rámci závodní péče poskytujeme:

  • Vstupní a výstupní prohlídky zaměstnanců
  • Periodické a mimořádné prohlídky zaměstnanců
  • Očkování
  • Lékařské posudky způsobilosti k práci
  • Školení první pomoci
  • Poradenství v otázkách ochrany zdraví

V případě zájmu o nasmlouvání závodní péče kontaktujte prosím přímo MUDr. Vratislava Prejzka.

V souladu s legislativou posuzujeme zdravotní způsobilost k práci u našich registrovaných pacientů bez nutnosti nasmlouvání závodní péče u nerizikových prací kategorie 1.

K pracovní prohlídce si u nás neregistrovaný pacient musí vždy přinést výpis z dokumentace od svého praktického lékaře a žádost o pracovní prohlídku od odesílajícího zaměstnavatele, která obsahuje popis práce, rizikové faktory a kategorizaci práce. Bez těchto podkladů nelze ze zákona prohlídku provést.

Cena za pracovní prohlídku je 350 Kč, posuzovanému je vystaven daňový doklad, pokud není úhrada dohodnuta se zaměstnavatelem formou hromadné faktury.