POJIŠŤOVNY

Máme smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213 Revírní bratrská pokladna
Prosíme pacienty, aby vždy hlásili změnu zdravotní pojišťovny.