Nezařazené

Digitalizace naší zdravotnické dokumentace

Věděli jste, že v současné době intenzivně pracujeme na digitalizaci veškeré zdravotnické dokumentace? Dokumentaci postupně skenujeme do počítače, což nám umožní využít prostory ordinace lépe než jako skladiště nekonečných karet v objemných kartotékách.

Dosavadní karty jsou uloženy k archivaci, veškeré potřebné informace máme k dispozici přímo v počítači. Velmi nám usnadníte práci, pokud lékařské nálezy, které přinášíte, předložíte sestře na recepci – ta je ihned naskenuje do počítače a vrátí zpět.