TLAKOVÝ HOLTER

Tlakový Holter neboli 24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku je přístroj, který se skládá z manžety připevněné na paži a krabičky připevněné na opasku okolo břicha. Manžeta se v pravidelných intervalech (nejčastěji každých 15 minut) nafukuje a hodnoty naměřených tlaků se ukládají do připojené krabičky. Následně, po 24 hodinách měření, jsou data převedena do počítače, kde jsou programem vyhodnocena, a je sestaven přehledný graf naměřených tlaků v průběhu celého dne. Hlavní výhodou vyšetření je, že k měření dochází v přirozených každodenních podmínkách pacienta – doma, v práci apod. Pacient přichází do ordinace pouze k nasazení přístroje a druhý den k sejmutí přístroje. Doporučujeme nošení volného oděvu – zejména dostatečně širokého rukávu.Jedná se o vyšetření indikované k potvrzení diagnózy tzv. hypertenze bílého pláště (stav, kdy je krevní tlak v ordinaci falešně zvýšený nervozitou pacienta, zatímco doma v klidu je normální) – to je přínosem zejména pro pacienta, neboť v takovém případě nemusíme přistoupit k nasazení léků ke snížení tlaku. Dále nám tlakový Holter umožňuje sledovat úspěšnost léčby vysokého tlaku v průběhu celého dne a případně upravit medikaci dle zjištěných hodnot.