PULZNÍ OXYMETRIE

Jedná se o jednoduchou a neinvazivní metodu měření nasycení krve kyslíkem (tzv. saturace). Po přiložení přístroje ve tvaru kolíčku na prádlo na prst je během několika sekund k dispozici jak hodnota saturace krve kyslíkem, tak tepová frekvence. Normální hodnota saturace krve kyslíkem je 90 % a výše. Orientačně nás informuje o schopnosti srdce a plic dodávat do těla okysličenou krev. Vyšetření tedy indikujeme nejčastěji při dušnosti – ať již původu plicního (astmatický záchvat, zápal plic, těžký zánět průdušek, chronická obstrukční plicní nemoc), či srdečního (infarkt myokardu, plicní embolie).