INR

INR (známé též jako „Quick“) slouží ke sledování účinnosti terapie warfarinem – léku na ředění krve. Vyšetření je obvykle prováděno 1x měsíčně, při nestabilní hodnotě INR nebo při nastavování dávkování warfarinu jsou kontroly častější. Ve většině případů je cílová hodnota INR 2,0–3,0. Pacienti jsou vybaveni kartičkami, na kterých je uvedena aktuální hodnota INR, dávkování warfarinu a termín příští kontroly. K vyšetření je potřeba jen kapka krve z prstu, výsledek je k dispozici prakticky okamžitě. Pacient nemusí být nalačno.