ABI

ABI neboli ankle-brachial index (poměr tlaku kotník – paže) je novější metodou diagnostiky zúžení tepen dolních končetin – tzv. ischemické choroby dolních končetin (ICHDK), kdy dochází k nedokrvení dolních končetin z důvodu kornatění tepen dolních končetin (aterosklerózy). Principem je měření tlaku manžetou na horních a dolních končetinách a následné stanovení jejich poměru. Nízké hodnoty ABI znamenají nejen postižení tepen dolních končetin aterosklerózou, ale také zvýšené celkové kardiovaskulární riziko, neboť ateroskleróza postihuje i ostatní tepny v těle – krkavice, věnčité tepny srdce, mozkové tepny. Vyšetření je indikováno při podezření na ICHDK, dále je stejně jako EKG prováděno 1x ročně u diabetiků II. typu sledovaných v naší ordinaci, neboť u diabetiků je riziko rozvoje aterosklerózy významně vyšší. Dále je prováděno jako screeningová metoda u pacientů starších 65 let k odhalení časných stádií ICHDK v rámci preventivních prohlídek.Při zjištění nízkého ABI obvykle následuje ultrazvukové vyšetření tepen dolních končetin k potvrzení diagnózy.